Customer Service - Live ChatLive Chat

0 Item(s) $0.00
Honda Parts > 45022-SA0-405 > CIVIC 4D '81-'83

OEM Honda Civic Pad Set, FR.


Honda Part Number:  45022-SA0-405 (45022SA0405)

Model Year Body & Trim Emission & Transmission Section Components Ref No.
CIVIC1981 4DR ** (1500) KA HMT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1981 4DR ** (1500) KA 5MT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1981 4DR ** (1500) KH HMT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1981 4DR ** (1500) KH 5MT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1981 4DR ** (1500) KL HMT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1981 4DR ** (1500) KL 5MT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1982 4DR ** (1500) KA HMT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1982 4DR ** (1500) KA 5MT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1982 4DR ** (1500) KH HMT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1982 4DR ** (1500) KH 5MT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1982 4DR ** (1500) KL HMT   Chassis Front Brake NI
CIVIC1982 4DR ** (1500) KL 5MT   Chassis Front Brake NI